Rai Lum Poo Resort (รีสอร์ท ไร่ลำภู ฟาร์มแอนด์แคมป์ปิ้ง)

สถานที่จัดงานแต่งงาน

1 พื้นที่ในอาคาร 96 คน

1 พื้นที่นอกอาคาร 1600 คน

75/2 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000, Nakhon Sawan
+66 89 960 2430
https://www.facebook.com/Resort.Railumpoo/
railumpoo.resort@gmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน

Rai Lum Poo Resort (รีสอร์ท ไร่ลำภู ฟาร์มแอนด์แคมป์ปิ้ง) - สถานที่จัดงานแต่งงานในนครสวรรค์

ประเภทของสถานที่จัดงาน สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

สนามหญ้า

ประเภท พื้นที่นอกอาคาร

ความจุแบบนั่งสูงสุด 1600 คน

รูปแบบการชำระเงิน เช่าสถานที่เท่านั้น (ไม่รวมอาหาร)

ราคาเช่า ฿20,000

ห้องจัดเลี้ยง

ประเภท พื้นที่ในอาคาร

ความจุแบบนั่งสูงสุด 96 คน

รูปแบบการชำระเงิน เช่าสถานที่เท่านั้น (ไม่รวมอาหาร)

ราคาเช่า ฿20,000