ปุยฝ้ายสวรรค์ In The Farm

สถานที่จัดงานแต่งงาน

งานเช้า ราคาเริ่มต้น ฿35,000

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿55,000

1 พื้นที่ในอาคาร 160 คน

1 พื้นที่นอกอาคาร 360 คน

224 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240, Nakhon Sawan
+66 87 886 4399
http://www.puifaisawan.com/
https://www.facebook.com/swansoftcake/
@puifaisawan
สถานที่จัดงานแต่งงาน

ปุยฝ้ายสวรรค์ In The Farm - สถานที่จัดงานแต่งงานในนครสวรรค์

ประเภทของสถานที่จัดงาน สถานที่จัดงานแต่งงาน

สวน

ประเภท พื้นที่นอกอาคาร

ความจุแบบนั่งสูงสุด 360 คน

รูปแบบการชำระเงิน การคิดราคาแบบต่อคน

ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า ตั้งแต่ ฿35,000/คน

ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น ตั้งแต่ ฿55,000/คน

ปุยฝ้ายสวรรค์

ประเภท พื้นที่ในอาคาร

ความจุแบบนั่งสูงสุด 160 คน

ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า ตั้งแต่ ฿35,000/คน

ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น ตั้งแต่ ฿55,000/คน